L’horari és continuat de 8 a 14 o 15 h, depenent del dia.

El CIDE ofereix totes les modalitats de batxillerat: ciències, lletres, tant l’humanístic com el social i l’artístic (tant el d’arts, música i arts escèniques com el d’arts plàstiques, imatge i disseny).

El batxillerat al CIDE té una doble vessant. Per una banda, preparar persones per al món que ens envolta, tant a nivell personal com professional. Persones democràtiques, amb valors, criteri propi i maduresa intel·lectual que sàpiguen desenvolupar-se en l’ambient que els envolta.

Per altra banda, dóna als nostres alumnes els coneixements i habilitats en tot tipus d’ensenyament, a fi que no tenguin cap dificultat per superar la selectivitat i puguin seguir sense cap problema els estudis universitaris o de grau superior que desitgin realitzar.

  Proximitat i suport

A més del tracte humà i proper que ens caracteritza envers els nostres alumnes, disposam d’uns tutors que fan un seguiment individualitzat de tots els seus tutelats, disposats a ajudar-los en tot el que sigui necessari, des de problemes personals fins a problemes d’estudis, amb un contacte total i absolut amb les famílies. Un departament d’orientació al seu servei perquè puguin triar el millor per al seu futur, i un claustre de professors que, a part de donar-los tots els coneixements amb l’objectiu de superar la selectivitat sense cap tipus de problema, també els dóna les eines, competències i estratègies fonamentals a fi que puguin incorporar-se al món adult amb responsabilitat i amb garanties d’èxit.

A Batxillerat els alumnes realitzen cada trimestre sessions d’educació emocional. En el seu cas, s’enfoquen prioritàriament a donar eines als alumnes per gestionar la pressió acadèmica mitjançant tècniques de relaxació i consciència corporal entre d’altres. A Batxillerat es repassen els conceptes bàsics de la respiració, els nivells i estats de consciència, la teoria dels tres cervells, l’estat de l’educació emocional arreu del món i sobretot es practica en diferents ambients (asseguts, estirats, a l’aire lliure, amb música…).