Història | Ideari | Som cooperativa | Instal·lacions | Projectes | Serveis

 

Història

L’estiu de 1966 començava una aventura apassionant, el risc de la qual es difuminava per l’esperança. Els menys i els més joves contemplaven bocabadats com el poder creador de la il.lusió obrava el miracle. Uns ciments en camp obert eren l’auguri del primer edifici.

Naixeria el Centro Internacional de Educación (CIDE).

Es perseguia una triple finalitat: rompre amb la concentració urbana de col.legis, proporcionar als alumnes espais lliures i, en definitiva, omplir el buit d’una de les zones perifèriques. Així, el CIDE ocupà part d´una finca rústica, Son Xigala, situada prop del casal de Son Rapinya, a uns quatre quilòmetres del centre de la ciutat.

D’entrada, es comanà el procés educatiu a qui lògicament corresponia: a la Comunitat Escolar, formada per alumnat, famílies i professorat.

CIDE foto antiga
Vista aeria CIDE
CIDE anys 70

Salvades les barreres cròniques, es pretenia aconseguir, mitjançant l´educació integral, persones intel.ligents, lliures i trascendents, coneixedores i responsables dels seus drets i dels seus deures.

Amb un entregat material humà, es començà la tasca segons unes línies minuciosament i amorosament marcades, que provocarien sorpresa i incomprensió a individus i corporacions immerses en els sistemes tradicionals.

El 1967 s’optà per construir, com a estructura més adequada, la primera Cooperativa d’Ensenyament de la província, composta pel personal docent, l’administratiu i el de serveis.

El 1975, la visió de futur, manifestada ja en el repte d’una ubicació perifèrica, aconsellà implantar l’ensenyament mixt, agrupant al.lots i al.lotes en les mateixes aules.

CIDE anys 70
CIDE fotos antigues color
Foto CIDE antiga color

Passats els anys, s’havien aixecat altres edificis, s’havien enriquit les importants instal.lacions esportives, se succeïen les promocions, es renovava la plantilla, tot sense menystenir mai els principis educatius que inspiraren la fundació.

Evidentment, el col.legi ha anat adaptant-se sense dificultat als diferents plans d’ensenyament, i, avui, amb la reforma vigent, està concertat en totes les seves etapes: Infantil, Primària, ESO, Cicles Formatius i Batxillerat.

 


  Ideari

El nostre ideari és un camí, un referent a seguir per a totes i tots els qui formen part del CIDE: és tot allò que volem ser. Per a aconseguir-ho és imprescindible tenir en compte les necessitats i els canvis de la societat actual. També és important comprendre el passat, present i futur del centre per innovar de manera coherent a la nostra escola. És aquest el motiu que va fer necessària la creació d’aquest ideari fonamentat en cinc conceptes:

  1. Persona
  2. Comunitat
  3. Felicitat
  4. Coherència
  5. Innovació

Al CIDE volem ser una escola on tothom hi cap, evoluciona i hi aprèn. Per això, hem de treballar per a formar persones que siguin autònomes i amb sentit crític, que siguin felices i que el seu vincle amb el CIDE perduri per a tota la vida. Consolidar una comunitat forta i arrelada formada per persones sòcies, treballadores, alumnes, mares i pares, tant actuals com anteriors, és un dels nostres principals objectius; totes i tots junts conformam la comunitat CIDE, amb la qual hi aprenem, ens divertim i maduram juntes i junts amb l’objectiu de fer d’aquest món un món millor.

 


  Som cooperativa

El CIDE és una cooperativa de treball associat, i com a tal, la seva estructura orgànica i funcionament es troben determinats pel que disposen les lleis i els nostres estatuts. A continuació recollim una breu descripció dels òrgans interns i les seves composicions:  

[Aquesta secció s’actualitzarà en breu. Gràcies]

 


  Instal·lacions educatives i esportives

Ubicat al carrer l’Arner de Palma, el CIDE compta amb diversos edificis i instal·lacions esportives, en constant adequació i amb una forta aposta per la sostenibilitat, sempre amb l’aprenentatge del nostre alumnat al centre de totes les nostres activitats. A continuació podeu ampliar el plànol fent-hi clic a damunt, i també accedir a la pàgina dedicada a les instal·lacions educatives i a les instal·lacions esportives, fent clic damunt cadascuna de les imatges. 

Planol CIDE
Clic per ampliar el plànol

 

Pots consultar les obres de millora constant que duim a terme al centre des de la secció “En constant millora


Projectes

Al CIDE impulsam projectes que van més enllà del purament didàctic, i que són part de les nostres senyes d’identitat. Esport, aire lliure, formació i cooperació formen part del nostre dia a dia, i també de tots aquells projectes que cerquen millorar el benestar i l’educació de l’alumnat, sempre orientats a millorar el seu desenvolupament com a persones.


Serveis del centre

Amb el pas del temps, el CIDE ha anat ampliant els seus serveis per tal d’adaptar-se a les noves realitats i necessitats de l’alumnat, així com de les seves famílies. Per aquest motiu, el CIDE ofereix serveis de guarderia matinera i d’horabaixa, servei de transport escolar, d’orientació i també un servei mèdic dins el propi centre. A més, comptam amb un servei d’orientació pioner i un educador emocional, a més d’un departament TIC modern i actualitzat.


Documents de centre

A continuació podeu consultar els documents de centre, com el Projecte Educatiu de Centre (PEC), el Programació General Anual (PGA), o el Pla Digital de Centre (PDC), fent clic damunt cada icona.

Compartir: