[Versió 2018. Cal revisió i actualització]

Perquè l’ensenyament sigui de qualitat, cal una formació integral de l’alumnat en la qual es tenguin en compte les matèries curriculars i també l’aprenentatge d’habilitats concretes que el permetin identificar i gestionar les seves emocions, comunicar-se de manera eficaç i resoldre conflictes de forma no violenta.

És per aquest motiu que al CIDE consideram imprescindible treballar l’Educació Emocional en totes les etapes. Disposam d’un Programa d’Educació Emocional per a infants d’Educació Infantil, Primària, Secundària i també a Batxillerat amb quatre objectius fonamentals:

  • Que l’alumne/a aprengui estratègies per ser feliç per sobre de les circumstàncies que l’envolten.

  • Que els infants siguin conscients de les seves emocions i aprenguin a regular-les i gestionar-les de forma adequada.

  • Que a través de l’Educació Emocional els nins/nines puguin millorar el seu rendiment acadèmic.

  • Prevenir l’aparició de problemes de comportament que arribin a conductes disruptives o assetjaments a companys.

Què és l’Educació Emocional i perquè és important treballar-la a l’escola?

L’Educació Emocional es fonamenta en el concepte d’emoció, en la neurociència, la psiconeuroimmunologia, la teoria de les intel·ligències múltiples, la intel·ligència emocional, els moviments de renovació pedagògica, l’educació psicològica, l’educació per la salut, les habilitats socials, les investigacions sobre el benestar subjectiu, etc. i és una innovació educativa que respon a necessitats socials no ateses dins les matèries acadèmiques ordinàries, segons afirma Rafel Bisquerra, del grup de recerca de la Universitat de Barcelona.

El programa que hem preparat està format per una sèrie d’activitats d’Educació Emocional dirigides als alumnes d’Infantil o Primària on l’objectiu és que els nins i nines aprenguin a identificar emocions des de les més senzilles fins a les més complexes d’entendre (por, tristesa, felicitat, ràbia, amistat, amor, culpa, vergonya…) i a ser capaços de percebre i expressar aquestes emocions. En els infants més majors de Primària es treballen també aspectes com l’empatia, l’assertivitat, la resolució de conflictes, etc. En el cas de Secundària i Batxillerat les sessions d’educació emocional s’enfoquen prioritàriament a donar eines a l’alumnat per gestionar la pressió acadèmica mitjançant tècniques de relaxació i consciència corporal entre d’altres. A Secundària es treballen dinàmiques de cohesió de grup, els sentiments, els tipus de comunicació… I a Batxillerat es repassen els conceptes bàsics de la respiració, els nivells i estats de consciència, la teoria dels tres cervells, l’estat de l’educació emocional arreu del món i sobretot es practica en diferents ambients (asseguts, estirats, a l’aire lliure, amb música…)

La programació que plantejam està estructurada en diferents blocs temàtics per cada un dels cursos de l’etapa. Així, tots i cada un d’ells estan enllaçats amb l’anterior, de tal manera que en acabar l’etapa l’alumnat hagi adquirit una sèrie de coneixements i estratègies que el permeti disposar d’eines per resoldre de manera més saludable diverses situacions de la vida quotidiana.

En el cas de Primària cada trimestre té plantejades unes deu sessions d’una hora aproximadament, amb la intenció de fer una sessió setmanal. A la resta d’etapes la freqüencia de sessions és menor, però no menys important. El programa a Batxillerat consisteix en una sessió mensual on es combina una breu part teòrica i unes activitats de respiració, relaxació i consciència del cos.

La sessió sempre es farà amb el grup-classe i depenent de l’activitat es pot fer a nivell individual, en petit grup o en gran grup.

 

NOTÍCIES:

Compartir: