Amb l’objectiu de conciliar els horaris laborals de les famílies i l’horari escolar, el nostre centre ofereix a les famílies un servei de guarderia matinera a partir de les 7’30h pels alumnes d’Educació Infantil, Primària i ESO.

Aquest servei se presta als següents espais:
  • 4t, 5è D i 5è E d’Infantil: sala de psicomotricitat (de 7.30h a 9h).
  • 5è A-C i 6è d’Infantil, més el 1r cicle de Primària: de 7.30 a 9h al menjador.
  • 2n cicle de Primària: biblioteca (7.30h a 9h).
  • 3r cicle de primària:  de 7.30 a 8h a la biblioteca i de 8h a 9h a la sala de música de Primària.
  • Alumnat d’ESO: de 7.30 a 8h a la biblioteca i a partir de les 8h al menjador petit.

També disposam d’un servei de guarderia de 16.30 a 18h al menjador (entrada per la porta 5).

Per facilitar l’organització es prega que es notifiquin les altes i baixes al correu  facturacio@cide.es

Per a més informació adreçau-vos a Secretaria (971 60 64 99).

Compartir: