El servei d´orientació té per objecte col·laborar amb els pares i professors en el desenvolupament del procés educatiu de l’alumnat.

És l’encarregat de facilitar la integració dels alumnes a la seva classe. Assessorar en el procés d’ensenyament dels alumnes amb necessitats educatives especials, afavorir la promoció del nostre alumnat i l’orientació en els estudis posteriors.

El departament d’orientació està format per professionals de les següents especialitats: 

  • El professorat de l’especialitat de pedagogia o psicologia (orientador).
  • El professorat que realitza tasques de suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials (PT, AL, AD, ATE…)

Personal orientador

(En breu afegirem llista actualitzada)

Compartir: