L’infant és protagonista del seu aprenentatge.

Mitjançant les propostes i materials adequats es fonamenta el desenvolupament cognitiu, motor, social i lingüístic promovent el seu creixement integral.

Les mestres acompanyam a l’infant afavorint el benestar emocional creant vincles afectius sans i de pertinença que son la base del benestar individual i de grup.

La família i l’escola treballam conjuntament amb una mirada compartida.

Clic aquí si t’interessa venir a visitar el CIDE

Segon cicle d’Educació Infantil al CIDE

El Col·legi CIDE Cooperativa d’Ensenyament ofereix el segon cicle d’Educació Infantil (a partir dels 3 anys): 4t, 5è i 6è d’Infantil.

L’objectiu d’aquesta important etapa de la vida escolar de l’infant és fomentar els hàbits d’autonomia personal, d’higiene, la sociabilitat, les habilitats comunicatives, el llenguatge, la creativitat… contribuint al seu desenvolupament físic, emocional, social i intel·lectual.

Som un centre concertat amb el Govern de les Illes Balears, igual que la resta de les etapes educatives fins a Batxillerat.

El període d’adaptació

És un moment important a on posam molta cura per tal d’establir vincle família i escola i facilitar d’aquesta manera l’adaptació dels infants. Cream un espai de confiança on l’escola i la família van de la mà. El mes de juny feim una primera reunió de famílies per conèixer a la tutora i l’organització i horaris del període d’adaptació. Explicam amb molta cura com serà el procés i en que consisitirà. Feim jornada de portes obertes on assisteixen amb famílies. El grup classe es divideix en dos per tal d’afavorir aquest procés amb grup més reduïts i comptam amb personal de suport específic per fer l’acompanyament durant aquest període.

Durant les primeres setmanes feim una entrevista amb cada una de les famílies per conèixer-nos millor i establir vincles.

Metodologia d’ensenyament

La nostra metodologia es basa en les situacions d’aprenentatge, projectes, les històries d’aula i racons de feina (en què es pretén que l’infant sigui el protagonista i part activa del seu procés d’aprenentatge). D’aquesta manera, ens permet despertar el seu interès i motivar-los per conèixer coses noves donant un sentit a tot allò que aprenen.

A Infantil treballam l’educació emocional en el nostre dia a dia a través de la resolució de conflictes, de treballar emocions a partir de com ens sentim cada dia, d’identificar emocions bàsiques, etc.

Fa molts anys vàrem introduir l’anglès a les aules d’Infantil. Estam treballant perquè l’anglès estigui cada vegada més present a les nostres classes i al nostre centre.

Al CIDE tenim cinc aules per cada curs amb una mitjana de 25 nins per classe. Comptam amb un equip multidisciplinar de treball de diferents departaments per atendre les necessitats dels alumnes i ajudar-los en el seu creixement, potenciant les seves capacitats i atenent a la diversitat que hi ha a les aules.

Psicomotricitat: cos i ment

Cada grup d’infantil té una sessió semanal, a l’aula específica, on el cos i ment s’uneixen, de tal manera que a partir del plaer del moviment i el joc lliure passam al plaer de pensar. Es desenvolupen funcions superiors, com l’orientació, la comunicació, l’afectivitat, la creativitat entre d’altres.

La importància del joc a Infantil

A través del joc els infants es comuniquen amb el món, és una via per desenvolupar el llenguatge.

El joc estimula la curiositat i facilitar l’aprenentatge a totes les edats. Millora l’autoestima, desenvolupa la creativitat, aporta benestar i facilita la socialització.

Els espais: aules, pati i menjador

Les aules d’Infantil són espaioses, lluminoses, acollidores i plenes de vida. Les de 3 anys tenen banys dins la mateixa aula. A més hi ha dormitoris independents perquè puguin fer la migdiada després de dinar. 

Hi ha tres zones de pati per a Infantil, acotats, adaptats a les seves edats i diferenciats de la resta amb tot tipus de jocs per l’alumnat: castells, trens, rodes, tobogans, arena…

El menjador (amb cuina i elaboració pròpia del menjar) està pensat com una aula més en la qual els nins i nines aprenen els bons hàbits, l’autonomia i el saber estar a taula. Un dels objectius és ensenyar als infants a menjar de tot.

Els Espais d’Aprenentatge (“Raconets de feina”)

Es presenten propostes per treballar diferents objectius de manera autònoma i posant a l’infant en el centre del seu procés d’aprenentatge, respectant els ritmes de cada un. A aquests espais treballam en grups reduïts i adaptats a les necessitats de cada infant.


Altres serveis

Guarderia de matí i horabaixa

Disposam de guarderia (de 7.30 a 8.40 h del matí i de 16.30 a 18 h) i de transport escolar que cobreix la ciutat de Palma.

Tallers rotatius

A més de les classes, hi ha tota una sèrie de tallers rotatius per a 5è i 6è d’infantil on els nins i nines poden seguir aprenent i divertir-se al migdia.

  • Tallers de 5è: contacontes i manualitats, art, jugam, dansa i moviment, English and fun.
  • Tallers de 6è: contacontes i manualitats, art, jugam, dansa i moviment, música.

Servei mèdic

El CIDE compta, a més, amb un servei mèdic, amb una infermera per atendre les urgències que es puguin produir al centre educatiu. A més, s’encarrega de supervisar les necessitats dels infants que tenen prescrites una sèrie d’indicacions mèdiques (al·lèrgics, diabètics…), i fomenta la formació del professorat en prevenció d’accidents i primers auxilis.

[Versió revisada dia 29 de gener de 2024]

Compartir: