SI NO CONEC UNA COSA, LA INVESTIGARÉ. Louis Pasteur (1822-1895), químic i microbiòleg.

Cap del departament: Joan Julià

ESO 23-24:

Curs Assignatures Professorat
1r ESO A i B
Biologia i geologia
LOURDES JULBE
1r ESO C, D, E i F JOANA GOMILA
2n ESO B, C
Física i Química
JAUME LLODRÀ
2n ESO A, D, E i F JOAN MIR
3r ESO A i B Física i Química JOAN JULIÀ
3r ESO C, D i E Física i Química XISCA VINDEL
3r ESO A i B Biologia i geologia LOURDES JULBE
3rESO C,D i E Biologia i geologia MARGA PERICÀS
4t ESO C, D i E Física i Química JOAN JULIÀ/XISCA VINDEL
4t ESO C, D, E Biologia i geologia MARGA PERICÀS/LOURDES JULBE

BATXILLERAT 23-24:

Curs Assignatures Professorat
1r Batx A, B, C i D Biologia i Geologia JOANA GOMILA
1r Batx A, B, C i D Física i Química JAUME LLODRÀ/JOAN JULIÀ
2n Batx A,B i C Física JAUME LLODRÀ
2n Batx A,B i C Biologia II MARGA PERICÀS
2n Batx A,B i C Química JOAN JULIÀ

LOMLOE: Trobareu les situacions d’aprenentatge als Classrooms de cada una de les assignatures.

PT – Professorat de pedagogia terapèutica (Departament d’Orientació): Lluïsa LLinàs