Cap del Departament: Andreu Mas (Número de Col·legiat 12078).

ESO 23-24:

Cursos Assignatura Professorat
1r ESO A, B, C, D, E, F Educació Física Alberto Fernández
2n ESO A, B, C, D, E Educació Física Alberto Fernández
2n ESO F Educació Física Andreu Mas
3r ESO A, B, C, D, E, Educació Física Antònia Bosch
3r ESO PDC Educació Física Andreu Mas
4t ESO A, B, C, D, E, PDC Educació Física Andreu Mas

Batxillerat 23-24:

Cursos Assignatures  Professorat
1r Batxillerat A, B, C i D Educació Física Antònia Bosch

LOMLOE: Trobareu les situacions d’aprenentatge als Classrooms de cada una de les assignatures.

Enllaços d’interès Descripció
Àrea d’Esports del Consell de Mallorca
Plana d’especial interès per a famílies, alumnat i professorat ja que ofereix, de manera actualitzada, tot tipus d’activitats formatives, lúdiques i esportives sempre dirigides per professionals del sector esportiu.
Pràcticament totes les activitats proposades són gratuïtes.
Col·legi Oficial de Llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de les Illes Balears (COLEF) Enllaç d’interés per a tots els professionals del sector esportiu així com usuaris de l’activitat físico-esportiva en moments d’oci. Podem trobar extensa informació totalment actualitzada relacionada amb el món de l’exercici físic des de totes les seves vessants (salut, gestió, educació i recreació).
Col·legi oficial de Nutricionistes de les Illes Balears En aquesta plana web podem trobar tot tipus d’informació (consells, tallers, articles d’interès, cursos,…) relacionada amb el tema de la nutrició. Importantíssim recordar el binomi Exercici Físic i Alimentació com a potenciadors d’una bona qualitat de vida.

Compartir: