Cap de departament: Climent Picornell

ESO 23-24:

Cursos Assignatures Professorat
1r ESO Igualtat de gènere Climent Picornell
2n ESO
Cultura i Valors Ètics 2
Climent Picornell
Sebastià Vallbona
Religió Sebastià Vallbona
3r ESO
Religió Sebastià Vallbona
Cooperació i serveis a la comunitat
Climent Picornell
Miquel Oliva
Introducció a la Filosofia Miquel Oliva
4t ESO C, D i E
Cultura i Valors Ètics 4
Sebastià Vallbona
4t ESO A, B i F
4t ESO Religió Sebastià Vallbona

BATXILLERAT 23-24:

Cursos Assignatures Professorat
1r Batx Filosofia Miquel Oliva
2n Batx
Psicologia Miquel Oliva
Història de la Filosofia Climent Picornell

LOMLOE: Trobareu les situacions d’aprenentatge als Classrooms de cada una de les assignatures.

Compartir: