Cap de departament: Àlvar Servera
ESO 23-24:
Cursos Assignatures Professorat
1r ESO Cultura Clàssica Ana Villatoro
1r ESO A, B, C, D, E i F Geografia i Història 1 Ana Villatoro
2n ESO A, B, C, D i E
Geografia i Història 2
Àlvar Servera
2n ESO F Iván Mendoza
3r ESO B, C, D Geografia i Història 3 Toni Bosch
3r ESO A i E Iván Mendoza
4t ESO A i B
Geografia i Història 4
Puri Carrillo
4t ESO C, D i E Iván Mendoza
Els àmbits corresponents al PDC (Programa de diversificació curricular) i al PMAR (Programa de millora de l’aprenentatge i el rendiment de l’alumnat), es troben al següent enllaç: clic aquí.
Batxillerat 23-24:
Cursos Assignatures Professorat
1r Batx Historia del Món contemporani Fernando Rotger
2n Batx A, B i C Història d’Espanya Fernando Rotger
2n Batx Història de l’Art Puri Carrillo
2n Batx Geografia Antoni Bosch
LOMLOE: Trobareu les situacions d’aprenentatge als Classrooms de cada una de les assignatures.
PT – Professorat de pedagogia terapèutica (Departament d’Orientació): Lluc Moragues.


Compartir: