Cap del departament: Marga Riera

CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes 23-24:

Cursos Mòduls Professorat
1r SMX
Aplicacions Ofimàtiques Estefanía Campayo
Formació i Orientació Laboral Alicia Ortíz
Muntatge i Manteniment d’Equips Miquel Beltrán
Sistemes Operatius Jaume Martí
Xarxes Locals Estefanía Campayo
2n SMX
Aplicacions Web M. Magdalena Riudavets
Empresa i Iniciativa Emprenedora Juan Miguel Miró
Seguretat Informàtica M. Magdalena Riudavets
Sistemes Operatius en Xarxa Jaume Martí
Serveis en Xarxa Marga Riera
Formació en Centres de Treball (FCT) Marga Riera / M. Magdalena Riudavets

Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma modalitat intensiva 23-24:

Cursos Mòduls Professorat
1r DAM
Bases de Dades mod. intensiva Antoni Bennàssar
Entorns de Desenvolupament mod. intensiva Miguel Ángel Menéndez
Formació i Orientació Laboral mod. intensiva Amanda Llompart
Llenguatge de Marques i Sistemes de Gestió mod. intensiva Miguel Ángel Menéndez
Programació mod. intensiva Lluc Llabrés
Sistemes Informàtics mod. intensiva Miquel Beltrán / Miguel Ángel Menéndez
Seguiment de pràctiques a empresa Miquel Beltrán
2n DAM
Accés a Dades mod. intensiva
Accés a Dades
Víctor Cereijo
Programació Multimèdia i Dispositius Mòbils mod. intensiva
Programació Multimèdia i Dispositius Mòbils
Jaume Martí
Sistemes de Gestió Empresarial mod. intensiva
Sistemes de Gestió Empresarial
Miguel Ángel Menéndez
Desenvolupament d’Interfícies mod. intensiva
Desenvolupament d’Interfícies
Estefanía Campayo
Programació de Serveis i Processos mod. intensiva
Programació de Serveis i Processos
Miguel Ángel Menéndez
Empresa i Iniciativa Emprenedora mod. intensiva
Empresa i Iniciativa Emprenedora
María Andrés
Seguiment de pràctiques a empresa i FCT Jaume Martí
Compartir: