Cap del departament: Àlex Ramis

ESO 23-24:

Curs Assignatura Professorat
1r ESO A, B, i C
Anglès
Isa Díaz
1r ESO D, E, i F Marc Cantó
1r ESO A, B, C, D, E, i F Alemany Bel Oliver
2n ESO A, B, C, D, E, i F Anglès Andrés Alonso
2n ESO A, B, C, D, E, i F Alemany Bel Oliver
3r ESO A i B
Anglès
Marc Cantó
3r ESO C, D, E, i PDC Isa Díaz
3r ESO A, B, C, D, i E Alemany Bel Oliver
4t ESO A, B, C, i D
Anglès
Miquel Bosch
4t ESO E i PDC Marc Cantó
4t ESO B, C, D, i E Alemany Bel Oliver

BATX 23-24:

Curs Assignatura Professorat
1r BATX A
Anglès
Miquel Bosch
1r BATX B, C, i D Àlex Ramis
1r BATX A, B, C, i D Alemany Bel Oliver
2n BATX A, B, i C Anglès Àlex Ramis

FP 23-24:

Curs Assignatura Professorat
1r FP Bàsica Anglès Miquel Bosch
2n FP Bàsica Anglès Laia Gelabert
CFGM GA Anglès Andrés Alonso
CFGS AF Anglès Miquel Bosch

LOMLOE: Trobareu les situacions d’aprenentatge als Classrooms de cada una de les assignatures.

PT – Professorat de pedagogia terapèutica (Departament d’Orientació):  Sergi Martí

Enllaços d’interès:

Enllaços d’interès – Anglès
Descripció
Britishcouncil.org Lloc web amb molts de recursos per als interessos dels i de les adolescents, incloent  vídeos, articles, notícies…
Oxford Online Activitats divertides i entretingudes proposades per l’editorial del llibre de l’alumne que es poden fer tan a casa com a classe.
Linguee Base de dades on l’alumnat pot trobar paraules i expressions que han sortit a les notícies, literatura, etc…
Buzzfeed Interessants vídeos per a millorar l’escolta en anglès.
Lyrics training Per practicar i aprendre l’anglès mitjançant la música.
Collins Dictionary Diccionari en línea.
Merriam-webster Diccionari recomenat especialment per la fonètica de l’anglès americà.
Oxford Dictionaries Diccionari recomenat per la fonètica de l’anglès britànic.
BBC Learning English Material de la BBC per practicar l’anglès.
5minuteenglish Senzilles explicacions i exercicis.
Bright Side Originals vídeos, articles… per millorar la comprensió lectora i l’escolta.
UIB Models d’exàmens i criteris de correcció de les proves PAU.
Enllaços d’interès – Alemany
Descripció
Students of the World Web per trobar gent alemanya i poder-se escriure e-mails.
Conjugador reverso Per conjugar verbs regulars i irregulars.
Goethe Institut Web de l’Institut Goethe amb molts d’exercicis de tots els nivells, informació sobre cursos, exàmens oficials…
Pons Diccionari online.

Compartir: