Pendent d’actualitzar per 2023-2024

Cap de departament: Sílvia Campins Mas

PDC (Programa de Diversificació Curricular) 22-23: 

Curs Assignatures Professorat
3r PDC  Àmbit Científic-Matemàtic Lourdes Julbe
Àmbit Lingüístic-Social Gabriel Quirós (tutor)
4t PDC Àmbit Científic-Matemàtic  Joan Carles Llabrés
Àmbit Lingüístic-Social  Hannah Huelglin (tutora
Àmbit Llengües estrangeres Marc Cantó

LOMLOE: Trobareu les situacions d’aprenentatge als Classrooms de cada una de les assignatures.

Per obtenir més informació dels serveis oferts pel departament d’orientació, accediu al següent enllaç: Servei d’Orientació

Compartir: