Cap del departament: Andrea Pomar

ESO 23-24:

Cursos Assignatures Professorat
1r ESO A, B, C
Recursos digitals I
German Chacartegui
1r ESO D i F Toni Ferragut
2n ESO B, C i D
Recursos digitals II
German Chacartegui
2n ESO E i F Toni Ferragut
2n ESO A, B, D, E i F
Tecnologia i digitalització
Andrea Pomar
2n ESO C Toni Ferragut
3r ESO A, B, C, D i E Tecnologia i digitalització Josep Frontera
4t ESO A, B, C, i D Tecnologies Josep Frontera
4t ESO A, B, C i D Digitalització Toni Ferragut

Batxillerat 23-24:

Cursos Assignatures Professorat
1r Batxillerat Tecnologia i enginyeria Joan Mir

LOMLOE: Trobareu les situacions d’aprenentatge als Classrooms de cada una de les assignatures.

PT – Professorat de pedagogia terapèutica (Departament d’Orientació): Silvia Sillero

Compartir: