Què feim a l'Escola de Teatre Fundació Som CIDE?

Actua i inscriu-te de cara al nou curs. Venguis d'on venguis, vine!

Classes d'interpretació

Aquestes classes es centren en l'aprenentatge de tècniques d'actuació, com ara la expressió corporal, la projecció de veu, la improvisació i l'anàlisi de textos.

Tècniques teatrals

A més de l'actuació, ensenyam altres habilitats relacionades amb el teatre, com ara la il·luminació, el so, la direcció, la escenografia i la producció.

Jocs teatrals i exercicis d'improvisació

Aquests exercicis ajuden als estudiants a treballar la seva espontaneïtat, creativitat i capacitat de reacció davant de diferents situacions.

Treball amb textos teatrals

Aprendre a interpretar i analitzar textos teatrals és una part important de la formació teatral. Això pot incloure la lectura de textos, l'anàlisi de personatges i la pràctica de les escenes.

Produccions teatrals

Posam en escena produccions teatrals amb els nostres estudiants. Això ofereix els alumnes l'oportunitat de posar en pràctica les seves habilitats en un entorn real de representació.

Oferta educativa per al curs 2024-2025

Dimarts i dijous, de 16:30h a 17:30h

La base del teatre és el joc.

En aquesta etapa tan meravellosa de descobriments i imaginació sense límits, el teatre es converteix en una eina màgica per a explorar noves emocions, aprendre a expressar-se i desenvolupar habilitats socials.

Dilluns i divendres, de 16:30h a 17:30h

En aquesta etapa de desenvolupament, els participants estan preparats per a explorar més a fons el món del teatre, utilitzant la paraula com una eina poderosa per a expressar-se i donar vida als seus personatges.

Dimarts i dijous, de 16:30h a 17:30h

En aquesta etapa crucial de creixement i maduració, els participants estan preparats per a explorar més a fons les possibilitats del teatre, especialment l'expressió dramàtica.

Dilluns i divendres, de 17:30h a 18:30h

A través del teatre, els animem a explorar i expressar-se lliurement, utilitzant la interpretació com una eina per a la comprensió emocional i la comunicació efectiva.

Dimarts i dijous, de 17:30h a 18:30h

En aquest espai teatral, ens endinsem en la riquesa i profunditat de les emocions, pensaments i experiències pròpies d'aquesta etapa de la vida.

Es fomenta el diàleg constructiu i l'intercanvi d'idees entre els participants, promocionant la reflexió crítica i l'enteniment mutu.

Dimarts i dijous, de 14h a 15h

En aquest espai teatral, celebrem la riquesa de l'experiència humana i la diversitat de perspectives que cada individu aporta. Mitjançant l'exploració de la interpretació, la improvisació i la creació escènica, els animem a aprofundir en la seva pròpia expressió artística i a connectar-se amb les narratives i els personatges amb una comprensió madura i crítica.

Dissabtes, de 10h a 12h

Les classes de teatre permeten desenvolupar habilitats socials, millorant la comunicació interpersonal i la capacitat d'empatia. També ofereixen un espai segur per a la experimentació i el creixement personal, obrint la porta a noves formes d'autoconeixement i descobriment.

Participar en classes de teatre a l'edat adulta pot enriquir la vida d'una persona de moltes maneres, des de l'aprenentatge de tècniques artístiques fins a la creació de vincles socials duradors.

On s’ubica l’Escola de Teatre?

Direcció i contacte

Col·legi CIDE

Carrer Arner, 3 (La Vileta - Son Rapinya), Palma.

 

Compartir: