A 5è de Primària treballam els ecosistemes de forma cooperativa

 

A 5è D han fet una activitat de Treball Cooperatiu que s’anomena “El trencaclosques”. Es tracta d’una tècnica que intenta posar en una situació extrema d’interdependència positiva, creant les condicions necessàries per al treball de cada membre de l’equip sobre una part dels materials o recursos a estudiar. En aquest cas han estat els diferents ecosistemes (bosc, albufera, litoral, desert, ciutat i praderia), sent absolutament imprescindible perquè la resta dels companys de grup puguin completar l’estudi.

Els continguts s’han fragmentat en diferents parts i hem seguit els següents passos:

. Dividim la classe en grups heterogenis de 4 o 5 components a cada equip.
. El material d’estudi és fraccionat en tantes parts com components té l’equip que a la vegada l’estan estudiant i treballant tots els equips.
. Cada component de l’equip prepara la seva part a partir de la informació que ell ha pogut cercar o que li facilita el professor.
. Amb els integrants dels altres equips que han estudiat el mateix subtema, es forma el grup d’experts. És el moment d’intercanviar la informació i aprofundir.

 

. Cadascun d’ells torna al seu equip d’origen i explica a la resta del grup la part que ell ha preparat.
. Per acabar, feim una exposició oral i cada un exposa la seva part del trencaclosques.

Una tècnica molt útil a classe per treballar continguts com per exemple els de Ciències Naturals.

 

Compartir: