Com era la prefotografia? (2n de Batxillerat artístic)

El passat divendres els alumnes de 2n de Batxillerat Artístic vàrem assistir a l’activitat “La prehistòria de la fotografia: instruments i màquines prefotogràfiques” al Campus universitari a la UIB. 

Aquest taller teòric-pràctic s’enfoca en la introducció de la prefotografia i instrumentació òptica, les màquines de dibuixar i la perspectiva, la revolució de la càmera obscura i la càmera lúcida per tal de descobrir els instruments de dibuix i màquines prefotogràfiques que han emprat els artistes des del Renaixement fins al segle XIX. Uns aparells gràcies als quals vàrem poder entendre millor el que va suposar una revolució en el món de l’art: la presentació de la fotografia el 1839. D’aquesta manera, el taller ens va permetre imaginar i entendre millor el canvi de mentalitat en relació amb les Arts Plàstiques i visuals dels artistes moderns que treballam a l’assignatura de Fonaments de les Arts II.

Els objectius de la sortida varen ser conèixer els principals aparells i màquines prefotogràfiques com l’escaire de Vignola, entrar en contacte per aprendre l’ús dels principals aparells i màquines prefotogràfiques i descobrir la utilització històrica que pintors de diferents èpoques han fet dels aparells i màquines prefotogràfiques com la càmera lúcida.

Compartir: