Com es fa una Reanimació Cardiopulmonar? (Cicles Formatius i FPB)

 

 

El dia 16 d’octubre se celebra arreu del món el Dia Europeu de la Reanimació Cardiopulmonar. Amb l’objectiu de fer conèixer entre els joves de l’escola com fer una reanimació cardiopulmonar, des de fa 4 anys s’organitza un taller teòric-pràctic aquest dia al CIDE. Aquest taller el realitza l’escola juntament amb el personal de la SEMES, la Societat de Medicina d’Urgències i Emergències de les Illes Balears i la seva metgessa Rosa Robles.

 

 

En aquest taller han participat els alumnes d’FP Bàsica i dels Cicles Formatius. Durant l’activitat, primer una metgessa d’urgències els ha explicat què cal fer quan es produeix una aturada cardíaca i els ha deixat clar que el primer que s’ha de fer és cridar a emergències al 061. Posteriorment, s’ha de començar el més prest possible la reanimació cardiopulmonar. Per aprendre a fer-ho, els alumnes s’han traslladat al camp de futbet on han practicat l’RCP i la postura lateral de seguretat. Però quan hem de fer cada cosa?


En cas que els alumnes es trobin amb una persona inconscient que no respira o respira malament han de fer el massatge cardíac. Consisteix a posar les mans entrecreuades al pit i fer compressions toràciques per reactivar la circulació sanguínia. Aquest moviment ha de ser molt ràpid, ja que s’han de fer 120 compressions per minut. En canvi, si els alumnes es troben amb una persona inconscient que sí que respira, l’han de col·locar en posició lateral de seguretat.

 

 

 

 


Després de fer pràctiques en situacions diferents, els alumnes podien entrar a l’ambulància que s’ha traslladat fins al centre. L’han visitat i els membres de la SEMES els han explicat tot el que duen per atendre una emergència d’aquest tipus.

 

 

 


Aquest acte està emmarcat dins el projecte internacional “Una sociedad que salva vidas”, amb l’objectiu de conscienciar els joves sobre la importància de tenir coneixements a l’hora de trobar-se amb emergències així. S’ha de recordar que només a Espanya es produeixen al voltant de 30.000 aturades cardíaques sobtades a l’any, quasi 100 al dia i quasi el 80% dels casos té lloc a la via pública o a les cases dels pacients. L’índex de supervivència després de patir una aturada cardíaca és d’un 5%, per això és important que els ciutadans tenguin coneixements bàsics sobre RCP, ja que així es podrien reduir el nombre de morts a l’any.

 

 

Més informació aquí.

 

Compartir: