Comunicat per a famílies a 27 de març de 2020 (butlletins de notes)

 

Benvolgudes famílies,

Davant la situació en la qual ens trobam i la impossibilitat de fer-vos arribar els butlletins de qualificacions en paper mitjançant els vostres fills, us volem oferir la possibilitat de fer-ho mitjançant una eina digital de la Conselleria d’Educació, que és el Gestib.

Per poder rebre el butlletí de qualificacions mitjançant el Gestib és necessari que el pare, mare o tutor legal de l’alumne disposi d’un compte d’usuari. Si voleu que des del centre se vos generi un compte d’usuari, ho podeu sol·licitar per correu electrònic al correu gestib@cide.es fins a dia 2 d’abril.  En el correu heu d’especificar les vostres dades personals, així com el nom d’un dels vostres fills/es i el curs en què es troba actualment. El mateix compte d’usuari us servirà per a rebre els butlletins de qualificacions de tots els vostres fills/es.

Un cop el centre us crei el compte, entre el 3 i el 7 d’abril, se us farà arribar un SMS amb el vostre nom d’usuari, una contrasenya provisional, que té una validesa de 24 hores,  i un enllaç que us remetrà al Gestib, on haureu d’entrar amb el vostre nom d’usuari i la contrasenya provisional que haureu de canviar abans d’acabar el termini (24 hores). Aquesta passa és molt important perquè, si no, no podreu accedir al butlletí del vostre fill/a.

Us adjuntam un manual amb instruccions (Manual de visualització de butlletins al gestib) de com canviar la contrasenya i  obtenir el butlletí de qualificacions dels vostres fills mitjançant el Gestib. Previsiblement podreu obtenir el butlletí de notes de la 2a avaluació dels vostres fills a partir del 7 d’abril.

Davant qualsevol dubte restam a la vostra disposició en el correu electrònic gestib@cide.es o al telèfon 971606499. 

Recordau també que, per a qualsevol aclariment o dubte sobre les qualificacions, podeu contactar amb els professors mitjançant correu electrònic. Disposau dels correus electrònics dels professors a la pàgina web del CIDE (Secretaria-> Circulars per etapes – Circulars de principi de curs).

Atentament, 

La Direcció

 

Apreciadas familias, 

Ante la situación en la que nos encontramos y la imposibilidad de hacerles llegar los boletines de calificaciones en papel a través de sus hijos, les ofrecemos la posibilidad de hacerlo a través de una herramienta digital de la Conselleria de Educación que es el Gestib.

Para poder recibir el boletín de calificaciones a través del Gestib, es necesario que el padre, madre o tutor legal del alumno disponga de una cuenta de usuario. Si quieren que desde el centro se les genere una cuenta de usuario, lo pueden solicitar por correo electrónico al correo gestib@cide.es hasta el 2 de abril. En el correo han de especificar sus datos personales, así como el nombre de uno de sus hijos y el curso en que se encuentra actualmente. La misma cuenta de usuario les servirá para recibir los boletines de calificaciones de todos sus hijos.

Una vez el centro les cree la cuenta de usuario, entre el 3 y el 7 de abril, se les hará llegar un SMS con el nombre de usuario, una contraseña provisional que tiene una validez de 24 horas y un enlace que les remitirá al Gestib, donde deberán entrar con su nombre de usuario y la contraseña provisional que tendrán que cambiar antes de que acabe su validez (24 horas). Este paso es muy importante porque, si no, no podrán acceder al boletín de calificaciones.

Les adjuntamos un manual de instrucciones (Manual de visualización de boletines en el gestib)para cambiar la contraseña y obtener el boletín de calificaciones de sus hijos en el Gestib. Previsible mente, podrán obtener el boletín de notas de la segunda evaluación de sus hijos a partir del 7 de abril.

En caso de que tengan alguna duda, estamos a su disposición en el correo electrónico gestib@cide.es o en el teléfono 971606499. 

Recuerden también que, para cualquier cuestión o duda sobre las calificaciones, pueden contactar con los profesores a través de correo electrónico. Disponen de los correos electrónicos de los profesores en la página web del CIDE (Secretaría-> Circulars per etapes – Circulars de principi de curs).

Atentamente, 

La Dirección

 

 

Compartir: