Curs de llengua catalana per a pares (inscripció del 6 al 17 de novembre)

 

Estimades famílies,

 

Vos presentam l’oferta de formació de llengua catalana al CIDE orientada als pares i mares no catalanoparlants d’alumnes del nostre centre. Es tracta de cursos organitzats per la Conselleria d’Educació, per tant, si s’aconsegueix un mínim de 15 pares o mares, el curs de formació es podrà dur a terme a les instal·lacions del CIDE.

 

Característiques del curs:

 • Destinataris: pares i mares sense coneixement  amb coneixements escassos de llengua catalana que volen ajudar els fills en el seu aprenentatge i ser capaços de comprendre i generar converses de nivell bàsic en situacions senzilles.
 • Durada del curs: 40 hores repartides en dies sessions setmanals d’una hora i mitja.
 • Horari: dilluns i dimarts de 15 a 16.30 h.
 • Inici: setmana del 8 de gener. Acabament: setmana del 9 d’abril.
 • Preu del curs: 30 €. Tenen una reducció del 50% de l’import les persones següents:
  • Desocupades (document que acrediti la condició).
  • Jubilades o pensionistes (document que acrediti la condició).
  • Membres de família nombrosa (fotocòpia del títol en vigor).
  • Discapacitades (document que acrediti 33% de discapacitat o superior).
  • Tenir el carnet Jove Europeu (fotocòpia del carnet).

 

Inscripció: del 6 al 17 de novembre amb el full d’inscripció que es pot recollir a la Secretaria del CIDE.

Documentació a presentar del 20 al 30 de novembre: rebut de pagament i documentació que acrediti reducció, si n’és el cas.

 

 

Compartir: