El CIDE celebra la I Jornada d’aprenentatge cooperatiu de la xarxa Khelidôn I. Balears

La nostra escola ha acollit enguany la I Jornada d’aprenentatge cooperatiu de la Xarxa Khelidön de les Illes Balears: feim xarxa. Una cinquantena de persones de diferents escoles de la nostra comunitat es van donar cita al CIDE per aprofundir i conèixer les actualitzacions del programa CAAC així com noves dinàmiques sobre l’ús i els beneficis de l’aprenentatge cooperatiu ales escoles, tant dins les aules com dins els equips directius i el claustre.

A l’acte, que va inaugurar la nostra directora, Amàlia Martínez, la nostra presidenta, Malena Riudavets, i Mª Victòria Sabater, representant de la xarxa Khelidôn a les Balears, van assistir diferents ponents d’àmbit nacional, com Mila Naranjo, professora de la Universitat de Vic, doctora en psicologia, especialista en avaluació i inclusió, assessora d’Aprenentatge cooperatiu a escoles que volen implementar el programa i membre de la Xarxa Khelidon de centres per a l’aprenentatge cooperatiu, que va fer un repàs dels tres àmbits incidint en com d’importants són els tres si realment volem ensenyar a treballar de manera cooperativa. Va exposar com garantir la participació dels alumnes amb més barreres i com és d’important la coordinació, la feina en equip de les persones docents. A través d’una Tasca padlet individual per equip i mitjançant un foli giratori, es van recollir quines idees tenien els participants sobre l’AC i què podrien fer o millorar al seu centre.

També va participar Verónica Jiménez, professora de la Universitat de Vic i experta en avaluació competencial amb la ponència “L’avaluació competencial a través de l’aprenentatge cooperatiu”. En el taller posterior dinamitzat per Mila i Verónica, es va poder reflexionar sobre quins són els diferents sabers que estan darrere de la cooperació i quin és el recorregut sobre les decisions que hem de prendre en avaluació.

Durant la jornada també es van dur a terme diferents mostres d’experiències per part de docents de diversos centres de les Illes, en les quals es van presentar projectes duits a la pràctica com, dinàmiques de cohesió de grup, els reptes cooperatius dins l’assignatura d’educació física, com aplicar l’aprenentatge cooperatiu a infantil, com integrar-lo dins les situacions d’aprenentatge a Batxillerat o com acompanyar als nous docents del centre cap a l’aprenentatge cooperatiu, entre d’altres. Algunes de les mostres van ser presentades per companys de la nostra escola com Cati Gual i Francina Oliver (infantil), Tolo Llabrés i Miquel Àngel Timoner (E. Física) i Patrícia Mir (Batxillerat).

Gràcies al format de la jornada, que incloïa el dinar, va permetre un espai informal d’interacció on els i les participants varen poder intercanviar opinions, dubtes, experiències… També s’ha d’agrair la feina de totes aquelles persones que van participar en la jornada, així com les persones voluntàries que van ajudar a organitzar l’acte.

Va ser una jornada molt enriquidora on es va poder fer un intercanvi d’opinions, dubtes i projectes. En definitiva, un dia per compartir i continuar aprenent sobre l’aprenentatge cooperatiu.

Genially de la jornada

Compartir: