El CIDE impartirà a partir del pròxim curs un nou cicle de grau superior d’Informàtica

 

aaanouinformàtica_7

El nostre col·legi implantarà a partir del curs 2016-2017 un nou cicle de grau superior d’Informàtica. Es tracta del Desenvolupament d´aplicaciones multiplataforma (IFC 32).

Quines són les competències professionals que toca aquest curs? Doncs es tracta de desenvolupar, implantar, documentar i fer el manteniment d’aplicacions informàtiques multiplataforma, emprant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts.

aaanouinformàtica_8

 

Horari: de 15 a 21 hores.

Periode de matriculació: Del 20 de juny al 25 de juliol.

A partir de l´1 de setembre.

Si vols visitar les instal·lacions, demana hora i ens posarem en contacte amb tu. (Tf. 971606499)

Curs Mòdul Hores anuals

1r Sistemes Informàtics 5h.

1r Bases de dades 5h.

1r Programació 7h.

1r Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació 4h.

1r Entorns de desenvolupament 3h.

1r Hores reservades per al mòdul impartit en anglès 3h.

1r Formació i orientació laboral 3h.

2n Desenvolupament d’interfícies 6h.

2n Programació multimèdia i dispositius mòbils 4h.

2n Programació de serveis i processos 4h.

2n Sistemes de gestió empresarial 5h.

2n Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma 40h.

2n Accés a dades 6h.

2n Empresa i iniciativa emprenedora 3h.

2n Hores reservades per al mòdul impartit en anglès 2h.

2n Formació en centres de treball 400h.
Requisits d´accés:

Títol de batxiller o equivalent.

Títol de tècnic (títol de cicle formatiu de grau mitjà).

Accés per altres vies:

Haver superat la prova d´accés a cicles formatius de grau superior.

Haver superat el curs de formació específic per a l´accés a cicles de grau superior.

Haver superat la prova d´accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

 

Compartir: