El CIDE ja té Alumnes Observadors de la Convivència

 

Ja tenim els primers Alumnes Observadors de la Convivència del CIDE. Durant aquest trimestre s’ha fet la primera reunió amb ells, en la qual els alumnes s’han presentat voluntàriament o han acceptat ser-ho a proposta de la seva classe. Són uns alumnes que ajudaran a fer que dins les respectives aules la convivència sigui més agradable. Per aconseguir-ho rebran, pròximament, una formació de 4 h.

A més, aquests alumnes són persones amb unes característiques específiques. Han de ser empàtics, han de saber escoltar els problemes que hi hagi al seu entorn, animar els altres a afrontar les seves dificultats, acollir i oferir la seva ajuda a tothom i detectar els possibles conflictes que puguin sorgir a la classe, a més d’intentar mediar entre els protagonistes del problema.

 

 

 

Compartir: