El CIDE presenta la I Jornada d’aprenentatge cooperatiu de la Xarxa Khelidön de les Illes Balears

INSCRIPCIONS I PROGRAMA

El col·legi CIDE Cooperativa d’ensenyament acull enguany la I Jornada d’aprenentatge cooperatiu de la Xarxa Khelidön de les Illes Balears: feim xarxa. Es farà el pròxim 26 de novembre durant 8 hores en les quals les persones participants podran aprofundir i conèixer dinàmiques sobre l’ús i beneficis de l’aprenentatge cooperatiu a les escoles, tant dins les aules com dins els equips docents. Aquesta és la primera jornada sobre aprenentatge cooperatiu que es fa a les Illes Balears amb Khelidôn, especialistes en assessorar sobre aquesta metodologia d’aprenentatge a escoles nacionals i on participaran diferents docents de la nostra comunitat educativa.

Els assistents podran gaudir de ponències amb professionals de prestigi com Mila Naranjo, professora de la Universitat de Vic, especialista en avaluació i inclusió i membre de la Xarxa Khelidon de centres per a l’aprenentatge cooperatiu que exposarà la ponència “Visió general, evolució i actualització del programa CAAC” i farà taller pràctic posteriorment.

També participarà Verónica Jiménez, professora de la Universitat de Vic i assessora d’Aprenentatge cooperatiu a escoles de Catalunya amb la ponència “Avaluació competencial a través de l’aprenentatge cooperatiu” i un taller pràctic posterior sobre l’avaluació.

A les 12h i a les 14h es duran a terme dues sessions de mostres d’experiències simultànies a càrrec de diferents professionals d’escoles de Balears. Els assistents podran participar en dues, una a les 12h i una altra a les 13h, sel·leccionades prèviament. Entre elles figuren: “Reptes cooperatius a l’àrea d’Educació Física”, “Acompanyant els nous docents del centre cap a l’aprenentatge cooperatiu”, “La força del CAAC amb l’equip docent”, “Un projecte cooperatiu: La tenda rapera”, “Introducció de l’aprenentatge cooperatiu a l’educació infantil”, “Exemple de tasques d’aprenentatge cooperatiu dins les Situacions d’Aprenentatge”.

QUÈ ÉS L’APRENENTATGE COOPERATIU?

Amàlia Martínez, directora del CIDE, on feim feina en treball cooperatiu des de l’any 2012, data en la qual vàrem rebre la formació d’aprenentatge cooperatiu, ens explica què és: “L’aprenentatge cooperatiu consisteix en la creació d’equips de feina heterogenis que s’ajunten per resoldre una tasca o una activitat mitjançant unes estructures que són les que garanteixen que aquesta feina està feta de manera cooperativa. Aquestes estructures compleixen unes premises en concret: una és que hi ha d’haver una participació equitativa, és a dir, on tothom ha de participar per igual i ha d’assumir una responsabilitat individual i col·lectiva dins el grup, i per altra banda, ha d’haver-hi una interacció simultània, s’ha d’arribar a un consens per resoldre aquesta feina i a la vegada s’han d’ajudar mútuament.”

Aquesta és una metodologia inclusiva, on tothom hi té cabuda, que et permet atendre la diversitat de l’alumnat a les aules. Fomenta l’autoestima i és motivadora, ja que motiva els alumnes cap a l’aprenentatge, perquè a l’hora de fer la feina no es troben tot sols, perquè reben l’ajuda dels seus companys i, per altra banda, deixen de veure el fet de necessitar ajuda en certs moments com una cosa negativa i a la vegada veuen com ells poden donar ajuda als altres. Un altre benefici que té l’aprenentatge cooperatiu és que millora el clima d’aula perquè els alumnes interrelacionen, interactuen, aprenen a respectar-se i es coneixen més entre ells, aconseguint així un major benestar personal.

Com encaixa l’aprenentatge cooperatiu amb la nova llei educativa, la LOMLOE?

Amàlia Martínez ens ho explica: “Un altre benefici que té és que dins una societat oberta, globalitzada i canviant cada vegada es requereix més un perfil de persones amb una escolta activa, que sàpiguen donar la seva opinió d’una manera respectuosa i pacífica, que sàpiguen resoldre conflictes i que arribar al consens a través del diàleg. Això forma part de les competències claus que inclou la nova llei educativa, la LOMLOE, i que els alumnes han de tenir. I això passa per treballar de manera cooperativa. Aquest és un recurs competencial i encaixa perfectament dins les situacions d’aprenentatge de les quals xerra la LOMLOE on diu que els alumnes han d’aprendre a fer feina en equip, d’aprendre a cooperar en societats obertes, etc.”

Compartir: