El CIDE rep una subvenció del Consell de Mallorca per al foment de l’ús de la llengua catalana

Ahir dijous dia 16 de maig es va publicar al BOIB la resolució dels ajuts de minimis per al foment de l’ús de la llengua catalana per a l’any 2024. D’acord amb l’establert a l’ordenança general de subvencions, aprovada per Acord del Ple de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18.02.2017) i modificada per Acord del Ple de 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 04.08.2018), es publica aquesta notícia per donar acreditada difusió d’aquesta concessió.

Compartir: