El CIDE Som Cooperativa

IMG_20160509_105802001

La infraestructura que dóna suport a la tasca educativa del CIDE està organitzada en règim de cooperativa, amb uns determinats trets d’identitat: aconfessionalitat, llengua catalana, aprenentatge d’altres llengües, creació artística, arrelament a la nostra cultura, família, medi ambient, inclusió de tots i totes, compromís amb l’èxit escolar i social, l’escola i el prestigi professional, formació permanent, gestió educativa eficaç i transparent, avaluació del centre educatiu i integració de les TIC a les aules i al centre, i actituds de coparticipació i interrelació dels seus socis i sòcies per a un objectiu comú.

L’objectiu principal és l’alumnat, tot i que, per al desenvolupament del seu procés educatiu, és imprescindible la col·laboració i ajuda de famílies i de professionals.

 

Acooperatiu1b_8 Acooperatiu1b_2 apcooperatiu7:3_1

 

mediació_1

Entenem per educació, conduent a l’èxit escolar, el procés flexible, d’adaptació, diferencial i participatiu que, mitjançant les tècniques adequades d’aprenentatge, condueix a l’adquisició raonada i crítica de coneixements, hàbits i actituds tendents a la consecució d’una persona autocontrolada, culta, independent, intel·ligent, sensible i sociable i trascendent.

Compartir: