Eleccions al Consell Escolar 2022

Seguint instruccions de la Conselleria d’Educació i Cultura, correspon renovar el Consell Escolar. Les persones membres que s’han de renovar en aquesta ocasió són les següents:

  • Dues persones representants dels professors.
  • Una persona representant de pares i mares.
  • Una persona representant d’alumnes (a partir de 1r d’ESO).

Per poder ser elegides com a membres del Consell escolar, és necessari que les persones figurin en el cens i haver presentat, per escrit, la candidatura, abans de les 12 h del dia 28 d’octubre. Tot el procés electoral es regularà per les disposicions legals vigents i serà dirigit per la JUNTA ELECTORAL DEL CENTRE.

Cada persona electora podrà anotar a la papereta de votació un màxim d’un nom.

Les eleccions d’alumnat seran dia 24 de novembre, de 9 a 12h.

Les eleccions de famílies seran dia 30 de novembre, de 15:30 a 17h, al hall.

Aquí teniu el calendari d’eleccions d’enguany:

Compartir: