Eleccions per renovar el Consell Escolar

eleccions

Enguany el CIDE realitzarà una renovació parcial del Consell Escolar. En total s’han de renovar dos representants de professors, dos de pares i mares, un dels alumnes i un darrer de personal d’administració i serveis.

Hi ha dos requisits bàsics per poder formar part del Consell Escolar. El primer és estar inscrit en el cens i el segon, haver presentat candidatura, per escrit, a la Secretaria del CIDE abans de dia 28 de novembre de 2016 a les 12 h. A més, en el cas dels alumnes és imprescindible que siguin d’ESO, Batxillerat o Formació Professional.

Les eleccions del personal d’administració i serveis seran dia 21 de novembre, les dels pares, el 22 de novembre (de 15.30 h fins a les 19.30 h a la biblioteca del centre), i les de l’alumnat, el 25 de novembre. També existeix la possibilitat de votar per correu. Això sí, els vots seran vàlids sempre que les cartes arribin a Secretaria abans d’efectuar l’escrutini.

S’ha de tenir en compte que si es vol votar és imprescindible figurar en el cens electoral i presentar el DNI o un document amb la mateixa validesa com és el DNI o el permís de conduir. Després d’identificar-se cada elector podrà anotar a la seva papereta de votació un màxim de dos noms.

Tot el procés electoral es regularà per les disposicions legals vigents i serà dirigit per la JUNTA ELECTORAL DEL CENTRE.

 

Proclamació de candidatures definitives

Calendari Eleccions Consell Escolar

Circular pares Consell Escolar

Composició i funcions del Consell Escolar

Compartir: