Els alumnes de 6è de Primària, guies turístics per un dia

Al CIDE pretenem que els infants aprenguin a fer feina en equip, a respectar els companys, a valorar la feina dels altres i a fer tasques en què és essencial la participació de tots. Dins aquest objectiu el CIDE està implementant, a tots els nivells educatius, el programa “Cooperar per aprendre/aprendre a cooperar”, un programa que prèviament ha implicat i implica la formació del seu professorat sota la supervisió de la Universitat de Vic.

D’aquesta manera, els alumnes fan activitats, tasques i treballs en equips d’aprenentatge cooperatiu amb una doble finalitat: que aprenguin més i millor els continguts escolars (cooperar per aprendre) i que aprenguin a treballar en equip (aprendre a cooperar).

Avui us apropam una d’aquestes experiències que han viscut els al·lots de 6è de Primària (A i C). Es tracta ja d’un alt nivell de treball cooperatiu on els alumnes varen haver de preparar uns continguts didàctics en grups per després, explicar-los “in situ”, com a experts, a la resta dels seus companys.

Varen haver de cercar i assimilar informació concreta de l’arquitectura i la història de diferents indrets de la ciutat, posar-los en comú i estudiar-los per després explicar-los a la resta de companys, en el mateix lloc. Varen explicar el Palau de l’Almudaina, la Seu, l’Hort del rei, la Casa de l’Almoina, el Drac de na Coca, la porta i l’arc de l’Almudaina, el Parlament, el Consell Insular…

Prèviament havien localitzat els espais estudiats i ells mateixos, amb un mapa a la mà, es varen encarregar de portar el grup fins al lloc.

Compartir: