En constant millora – Nova aula pilot d’Infantil

La nova aula pilot d’Educació Infantil ja es troba completament operativa. Després d’unes setmanes d’obres, l’aula ja és en ús per part d’un grup d’Infantil, que gaudeix de la reforma. 

Com es pot veure a la galeria d’imatges a continuació, la reforma ha estat integral, que inclou el sòtil, les parets i l’espai exterior, el que ha suposat un canvi des dels finestrals fins el trespol, amb substitució de rajoles i renovació de mobiliari. Amb aquesta millora hem aconseguit aprofitar més i millor la llum, espais més eficients i diàfans, amb major confort i calidesa per a l’alumnat i amb un millor aïllament acústic.

L’objectiu és que progressivament totes les aules d’Infantil siguin renovades seguint la mateixa línia, adaptada a les necessitats, elements d’aula i nombre d’alumnes dins cada sala.

Compartir: