La xarranca, treballam les Matemàtiques dissenyant un joc de pati

Dues aules (2n E i 6è D) han treballat de manera conjunta per tal d’elaborar un joc de pati, la xarranca. Tot va començar quan… Els alumnes de 2n varen escriure una carta on demanaven ajuda als més grans perquè volien pintar una xarranca al pati cobert.

Els alumnes de 6è de Primària reberen la proposta entusiasmats i es posaren per feina. Cada grup cooperatiu de 6è va elaborar un projecte de xarranca. Per això, hagueren de treballar molt els conceptes d’escala, longituds, així com d’altres relacionats amb geometria (figures planes, perímetres, angles…).

Quins dissenys els agradarien més per pintar al pati?

Una vegada acabats aquests projectes els varen presentar als alumnes de 2n i aquests en triaren dos.

I ara… per on començam?

Per a tots, era molt important fer-ho bé. Així que, per elaborar el disseny final, primer varen dibuixar-lo amb guix. Una vegada fet això, varen donar-li color i amb tot l’esforç, la constància i les habilitats dels alumnes de 2n E i 6è D, aquests varen ser els resultats…

     
   

Us agrada el nostre pati?

   
Compartir: