L’aprenentatge cooperatiu dins les aules del CIDE (I)

Acooperatiu1b_8

Un dels pilars del CIDE és l’aprenentatge cooperatiu. Per això volem començar aquesta setmana una sèrie d’articles per mostrar les diferents activitats que es duen a terme dins les aules per tal de mostrar als alumnes la importància de la cooperació i el treball en equip. En concret, aquesta setmana vos explicam les activitats que han desenvolupat a 1r A, 1r B, 2n A i 6è A.

Però abans de començar, ens aturam uns instants per entendre algunes qüestions bàsiques sobre l’aprenentatge cooperatiu, el programa CA-AC i quina importància tenen:

apcooperatiu6A_4        Acooperatiu1b_6   

Què és el programa CA-AC?

*Com a cooperativa que som volem donar una passa més i ensenyar als nostres alumnes a treballar en equip, a cooperar.

*Volem transmetre els principis cooperatius: Ajuda mútua i participació equitativa.

* Preparar els nostres alumnes per a que siguin persones tolerants, respectuoses, que sàpiguen escoltar les idees i opinions dels altres i donar les seves, implicats, que acceptin l’ajuda dels altres i vulguin ajudar.

* L’aprenentatge esdevé més significatiu i aprenen els uns dels altres.

Què és l’Aprenentatge Cooperatiu?

És l’ús didàctic d’equips reduïts d’alumnes per a aprofitar al màxim la interacció entre ells amb la finalitat de maximitzar l’aprenentatge de continguts i aprendre a treballar en equip de manera cooperativa.

Les habilitats socials pròpies del treball en equip, cada vegada més imprescindibles en una societat en què la interdependència entre els seus membres s’accentua cada vegada més, fa que sigui necessari el seu aprenentatge durant l’escolarització.

Els mètodes d’ensenyament cooperatius afavoreixen l’acceptació i el respecte de les diferències entre els alumnes.

Àmbits d’intervenció de l’aprenentatge cooperatiu.

Àmbit A:

Inclou totes les actuacions relacionades amb la cohesió de grup i en la creació d’un clima d’aula favorable a l’aprenentatge.

Àmbit B:

Inclou estructures de treball cooperatiu per tal que aprenguin millor els continguts escolars i s’ajudin uns als altres.

Àmbit C:

Inclou les actuacions encaminades a ensenyar als alumnes d’una forma explícita i sistemàtica, a treballar en equip.

Acooperatiu1b_2   Acooperatiu1b_11

En aquest sentit, la setmana passada els alumnes de 1r A, 1r B i 2n A varen realitzar una activitat cooperativa per treballar el vocabulari après a l’assignatura de Ciències Naturals. L’activitat consistia que, per torns, un component de l’equip cooperatiu agafava un dels animals que hi havia dins una bossa i tornava amb el seu equip. Allà, havia de dir si creia que era domèstic o salvatge i si era carnívor, herbívor o omnívor. Una vegada donada la seva opinió, en grup debatien si el que deia el company era correcte o no i arribaven a un acord per poder enregistrar-ho. Una variant d’aquesta activitat és seleccionar i classificar dins pots els animals, aquesta vegada segons com és el seu cos (cobet de pèl, plomes o escates).

Per la seva banda, els alumnes de 6è A han treballat els anuncis publicitaris a l’àrea de Llengua castellana. Ho han fet en grups cooperatius: primer han duit diferents anuncis de revistes i diaris per veure com estaven fets i llavors, entre tots els membres del grup, han elegit un objecte. Després, seguint l’estructura 1-2-4, han escrit l’eslògan i finalment han elaborat l’anunci.

En el següent article, vos mostrarem com funciona la pràctica del foli giratori.

 

Compartir: