L’aprenentatge cooperatiu dins les aules del CIDE (IV)

apcooperatiu7:3_13

Per conèixer una mica més com funciona l’aprenentatge cooperatiu, aquesta setmana us mostrarem com es pot aprendre a fer feina en equip amb un contacontes, la lectura de Kim o dibuixant murals de Gandhi. Serà el torn per a les classes de 1r C, 6è D i 6èC.

Començam amb 6èD, on els alumnes treballen setmanalment les estructures cooperatives amb feines de tot tipus. Per exemple dibuixant murals de Gandhi, inventant-se anuncis publicitaris, redactant poemes… La setmana passada varen fer lectura del llibre KIM, específicament amb els capítols “El Gran Tronco” i “ El toro rojo”, i utilitzant les tècniques de lectura compartida i el foli giratori.

apcooperatiu7:3_1 apcooperatiu7:3_2

Així, per començar, un membre del grup llegia un fragment del text, aproximadament quinze línies, fins a arribar a un punt i a part. El company o companya de la seva esquerra explicava o escrivia un resum del que s’havia llegit, i la resta de companys havien de valorar si el resum era correcte. Després, qui havia resumit el primer fragment passava a llegir i el company de l’esquerra el resumia. I així… fins acabar el text! I després de la lectura compartida, varen fer un foli giratori. Cada alumne havia de contestar una pregunta per comprovar la comprensió del text. En acabar de contestar-les totes, la classe sencera corregia les respostes o les completava, fins tenir tot l’argument.

A la classe de 1r C varen resoldre problemes amb la tècnica 1-2-4, que, com ja vos hem explicat, consisteix amb fer-ho primer individualment, després per parelles i finalment entre quatre nins. Si ho tenen bé, no hi ha problema… però si no, entre els quatre han d’arribar a la solució.

apcooperatiu7:3_5  apcooperatiu7:3_6

I per acabar, a 6è C treballaren de manera cooperativa mitjançant… un contacontes! Cada grup va crear el seu propi conte, partint dels contes populars clàssics que tots ells coneixien. Després dissenyaren els seus protagonistes: feren titelles, escenaris, caretes, decorats…i posaren en marxa la seva imaginació! Una vegada repassada l’expressió escrita i millorant la precisió del lèxic, així com la correcció de qualsevol errada ortogràfica, mitjançant la projecció digital dels seus contes, els imprimiren i assajaren per grups cooperatius.

apcooperatiu7:3_9 apcooperatiu7:3_10

A cada exposició, els propis alumnes puntuaven diferents aspectes de l’activitat: originalitat, vocabulari emprat, coherència de la història, decoració teatral, timbre de veu, gesticulacions… I el que millor puntuació va rebre va ser el primer equip a dur a terme la seva interpretació davant d’altres alumnes de 2n de Primària. Els quals també, després de fer totes les nostres interpretacions, delectaren els alumnes de 6è C amb una petita obra teatral cooperativa!

Compartir: