L’aprenentatge cooperatiu dins les aules del CIDE (X)

Un curs més continuam descobrint com funcionen les tècniques d’aprenentatge cooperatiu dins l’aula.

Es tracta de dividir la classe en grups heterogenis, en els quals cada alumne assumeix un rol de treball diferent. Tots plegats han de reflexionar, debatre, prendre decisions, respectar els torns de paraula i els seus companys, i realitzar la tasca comanada de forma conjunta.

A la classe de 5è A de Primària han reflexionat sobre el concepte de l’amistat. I ho han fet realitzant un mural emprant la tècnica cooperativa “Joc de paraules”.

AC 5èA_2

Inicialment han fet feina individual escrivint una frase que destacàs un aspecte de l’amistat que ells trobassin important, com per exemple el respecte, la comprensió, l’ajuda, la col·laboració, etc.

 

AC 5èA_1

Després amb el seu grup les han posat en comú i, després de debatre, han decidit una frase definitiva que resumís la pluja d’idees que havien fet en un principi. Un cop han tengut la frase clara, l’han escrit i han fet entre tots un dibuix que il·lustràs allò que havien redactat abans.

Compartir: