Lectura compartida de forma cooperativa (5è d’Educació Primària)

Els alumnes de 5è C de Primària han fet una LECTURA COMPARTIDA de “L’illa dels ximpanzés”. Aquesta lectura té unes passes molt marcades que ajuden al grup a entendre millor el text que llegeixen i a reflexionar-hi.

Mentre tots estaven atents, un alumne d’un equip ha llegit en veu alta el primer paràgraf del text. El segon alumne del grup ha seguit la lectura, llegint el segon paràgraf i així successivament fins a acabar el text. Cada alumne que llegia havia d’afegir l’explicació i el resum d’allò que s’havia llegit prèviament. Després de llegir cada part i fer-ne el resum, la resta de companys havien de dir si era o no correcte aquest resum.

 

Tc lectura compartida 5è EP 1   Tc lectura compartida 5è EP 2

 

Mentrestant, el portaveu de cada equip ha anat demanant els dubtes de les paraules que no s’entenien i els alumnes han hagut de cercar les respostes al diccionari i/o a internet, per després posar-les en comú amb la resta d’equips de la classe.

Finalment, cada grup ha exposat els seus resums i les respostes a les preguntes de comprensió lectora fetes i consensuades per tot l’equip.

El portaveu de cada equip ha acabat llegint en veu alta la reflexió feta pel seu grup. I tots han completat els seus escrits i comprensions als seus quaderns amb les exposicions de tots els grups, millorant així el producte i aprenentatge final de la seva activitat.

Aquesta és una forma més entretinguda i motivadora de practicar la comprensió lectora de forma cooperativa.

 

Tc lectura compartida 5è EP 3

Compartir: