Noves portes d’accés a l’escola

 

Segons les instruccions de la Conselleria d’Educació per començar amb un escenari B l’escola, al CIDE hem hagut d’habilitar fins a 9 portes d’entrada per poder dur a terme una entrada esglaonada i amb seguretat. Són les següents:

 

Número de porta

PORTES D’ENTRADA I/O SORTIDA

Porta 1

Entrada de davant la farmàcia (Carrer Rector Bartomeu Martorell)

Porta 2

Entrada pel pati del tren (Carrer Rector Bartomeu Martorell)

Porta 3

Entrada pel pati d’Infantil ( Ferradura)  (Carrer Arner)

Porta 4

Entrada per la rampa del pati d’autocars  (Carrer Arner)

Porta 5

Entrada per l’escala principal  (Carrer Arner)

Porta 6

Entrada per la porta de la dreta de l’escala principal (pati volei)  (Carrer Arner)

Porta 7

Entrada pel pati de volei (devora el laboratori)  (Carrer Arner)

Porta 8

Entrada pel pavelló  (Carrer Arner)

Porta 9

Entrada pel camp de futbet (Carrer Mussol)

 

Cada tutor explicarà a les reunions amb les famílies del seu grup quines són les portes per on hauran d’entrar i sortir durant aquest curs 2020-2021.

 

Compartir: