XI Certamen literari de la sectorial d’ensenyament UCTAIB

INFORMACIÓ PRÈVIA

Es proposa que cada cooperativa enviï al certamen literari de la Sectorial les obres guanyadores de cada categoria que consideri.

PARTICIPANTS

Aquesta convocatòria s’adreça a l’alumnat d’Educació Primària i a tot l’alumnat d’ESO, Cicles Formatius de Grau Mitjà, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Superior i FPB.

MODALITAT I CATEGORIES

1.- S’estableixen dues modalitats: Una adreçada als alumnes de les cooperatives d’ensenyament i una altra adreçada a tots els adults de la comunitat escolar (personal docent , personal no docent , pares i mares de cada escola).

 • Prosa. Alumnes
 • Poesia. Alumnes
 • Prosa. Adults
 • Poesia. Adults

2.- S’ha de presentar un relat, un conte de ficció, poema original inèdit en llengua catalana.

3.- Els temes dels relats seran lliures i no tenen perquè estar relacionats amb el tema que cada escola hagi decidit en el seu certamen. Aquest fet no

impedeix que si la cooperativa desitja que les obres dels seus creatius sigui sobre el seu tema central , el jurat no hi veu cap impediment. La proposta de llibertat de tema és una aposta per a la creativitat dels participants. Les mateixes característiques, hauran de tenir les creacions poètiques.

4.- Els relats i obres poètiques es classificaran en sis categories:

A).Educació Primària. 1r i 2n de primària B).Educació Primària 3r i 4t de primària C).Educació Primària 5è i 6è de primària

D).Educació Secundària (primer, segon i Formació Professional Bàsica) E).Educació Secundària (tercer, quart i Cicles formatius de Grau Mitjà) F) Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior

 1. Adults ( personal docent , personal no docent , pares i mares de cada escola )

PRESENTACIÓ

1.- Pels que respecte als relats, aquests es presentaran en fulls format DIN A4, escrits a ordinador per una sola cara amb un espai 1 i 1»2, la lletra ha de ser Times New Roman amb un cos 12 i format de google doc (res de pdf o word), i signats amb un pseudònim. L’extensió mínima dels relats ha de ser d’una cara d’un full, i màxima de 2 fulls.

2.- Pels que respecte a la poesia, es presentaran un poema o recull de poemes que no superi els 56 versos, sempre en fulls DIN-A 4, , amb un espai 1 i ½, la lletra ha de ser Times New Roman amb un cos 12 i format de google doc (res de pdf o word).

3.- Cada cooperativa a l’hora de presentar a la Sectorial d’ensenyament els seus participants haurà comprovat prèviament que

l’obra presentada no sigui un plagi d’altri, per tal de preservar la propietat intel·lectual dels autors originals.

4.- Cada cooperativa a l’hora de presentar a la Sectorial d’ensenyament els seus participants haurà revisat prèviament que l’obra presentada compleixi les normes ortogràfiques i estructura correcta , sempre respectant la idea original de l’autor.

5.- Cada cooperativa podrà presentar un màxim de dues obres per modalitat i categoria

6.- Les cooperatives lliuraran a la Sectorial les obres guanyadores de les categories que desitgi, dins el termini màxim de dia 26 d’abril (perquè ho pogueu enmarcar dins la programació d’alguna activitat per sant Jordi), perquè el jurat tingui temps suficient per a emetre la seva decisió.

7.- Cada concursant només podrà presentar una producció de cada modalitat

8.- Els treballs presentats han de ser originals (no fotocòpia) i escrits en català. La presentació serà obligatòria fer-la a l’ordinador pels alumnes de primària, d’ESO, Batxillerat , Cicles Formatius i adults .

JURAT

1.- El jurat l’integraran les següents persones:

 • 1 Professor de Primària.
 • 1 Professor de Secundària.
 • 1 Representat de la Biblioteca.
 • 1 Representant de la sectorial d’ensenyament.
 • Un escriptor català que triï la sectorial d’ensenyament.

2.- Tal com es va acordar el jurat serà renovat cada dos anys .

3.- La decisió del jurat serà inapel·lable. El jurat es reserva el dret a considerar desert algun premi.

4.- El jurat del certamen de la sectorial s’haurà de reunir abans de dia 17 de Maig i prendre una decisió sobre els guanyadors.

PREMIS

La sectorial determina quins seran els premis 1.-S’establirà:

  1. Un primer premi per a cada una de les categories indicades i consistirà en material didàctic i/o llibres
  1. Un segon premi per a cada una de les categories indicades que consistirà en en material didàctic i/o llibres

2.- Els premis es lliuraran com a tard el dia 4 de Juny, al lloc que determini la sectorial, on es preveu la presència i la participació d’un/a escriptor/a de les nostres Illes.

La participació en aquest certamen comporta l’acceptació d’aquestes bases.

ADDICIONAL

La Sectorial d’ensenyament es reserva el dret de publicar les obres premiades i els treballs que per la seva qualitat ho mereix. Així mateix es reserva el dret de decidir sobre qualsevol qüestió que pugui suscitar-se i que no s’hagi plantejat de manera resolta en les presents bases.

Palma a 19 de Març de 2024

Compartir: